top of page

Fler referenser

Centralpassagen

Vid Resecentrum gjordes under 2019 en ombyggnation av styrsystemet för markvärmen vid Centralpassagen. Uppsala kommun gav ERTEK uppdraget att ersätta befintligt styrsystem med ERTEKs effektbegränsare och styrsystem. När effektbegränsaren var installerad, och ombyggnationen slutförd, halverades effektbehovet och Uppsala kommun kunde välja ett abonnemang med lägre effekt. Resultatet blev en stor sänkning av de fasta energikostnaderna.

Carolinabacken

Backen nedanför Carolina Rediviva har för allas glädje också markvärme. Under 2019 bytte Uppsala kommun ut det befintliga styrsystemet och ersatte det med ERTEKs effektbegränsare, som också fungerar som styrsystem. Även här en god affär då kommunen har sänkt sina fasta energikostnader för Carolinabackens markvärme. Med ett lägre effektbehov har Uppsala kommun kunnat teckna ett fördelaktigare avtal och minskat kostnaderna.

Lögarängsbadet

Lögarängsbadet i Västerås invigdes i juni 2019 och ERTEK har på uppdrag av Assemblin stått för programmering och driftsättning av anläggningens KNX-system för belysning och larmhantering. Belysningssystemet med allmänbelysning, miljöbelysning och effektbelysning är också utrustat med en mängd närvarosensorer som via automatik sköter tändning och släckning av vissa utrymmen.

I leveransen ingick även produktion av en BABtech-vizualisering. Med läsplatta kan driftspersonalen smidigt och enkelt sköta fastighetens larmfunktioner, tända och släcka belysningen samt styra en del övriga funktioner.

Grow kontor

I denna fastighet installeras ett Scada-system för belysningsstyrning som bygger på DALI-standard. Man kan på armaturnivå logga och mäta signaler samt få resultatet presenterat grafiskt. Tillsammans med Trebor Automation ger vi Humlegården, som är fastighetsägare, en komplett plattform med DALI 2-tekniken, som de kan bygga vidare på för sina andra fastigheter.

Druvmusten

Programmering och driftsättning av belysningsstyrning för Riksarkivet med tillhörande arkiv med kontor, hörsal, samt läsesalar i bergrum.

RTC Arlanda

Nybyggnation av flygtrafikledningscentral (remote tower center) där vi hjälpt elentreprenören Relay med programmering, driftsättning av belysningstyrningsystem inkl larmhantering.

Arlanda

Ombyggnad av T2 No Schengen terminal tillsammans med elentreprenör Emil Lundgrens El AB där vi programmerat och driftsatt belysningsstyrning.

Tele2 Arena

Styrningen av belysningen både på fasaden och inne på en av Stockholms största arenor står våra tekniker för.

Sergelhuset

Här hjälpte vi Vasakronan som ville ha en energieffektiv belysningsstyrning med avancerade konstantljusregler för att minska energibehovet på ett optimalt sätt.

Kista Science Tower

Nordens högsta kontorsfastighet med sina 32 våningar och en fantastisk utsikt från toppen. Här sköter vi det mesta som rör styrning av elektriska funktoner från solskydd till energimätning och en och annan restaurangmiljö.

Kvarteret Sala

Under 2019 genomförde Uppsala kommun en ombyggnad av markvärmen för Kvarteret Sala. I samband med denna ombyggnation fick ERTEK uppdraget att leverera ERTEKs effektbegränsare. En kraftfull åtgärd som minskar energiåtgången genom att begränsa maxeffekten. Åtgärden med effektbegränsare har resulterat i att de fasta avgifterna har kunnat sänkas med ca 1 850 000 kr/år då kommunen har kunnat teckna ett abonnemangsavtal med lägre effekt, till en lägre kostnad. Sammantaget har detta medfört att Uppsala kommun sänkt energikostnaderna för markvärmen i Kv Sala med hela 35 procent – bara genom att begränsa toppeffekten på systemet.

Avicii Arena

Flexibla elsystem passar extra bra i lokaler med varierande verksamhet och här är Globen ett ”skolexempel”. Här ser vi till att det finns rätt ljus på rätt tidpunkt i de allmänna ytorna och ser till att spara på energin när den inte gör någon nytta.

Rocklunda

En av Sveriges största idrottsanläggningar får också en innebandyarena. Våren 2020 invigs Rocklunda innebandyarena i Västerås som i första hand ska användas för innebandy. ERTEK anlitades av Assemblin och har programmerat och driftsatt en belysningsstyrning med KNX-system.  

Både ut- och invändigt har ERTEK programmerat och driftsatt hela arenans belysningsautomatik som består av allmänbelysning, objektbelysning och på arenans utsida en flerfärgad effektbelysning. Genom Schneider Homelynk har också driftspersonalen möjlighet att styra arenans belysningsfunktioner via läsplatta.

Effektbegränsare

Uppsala kommun gör sitt bästa för att hålla Uppsalaborna friska och skadefria. Med markvärme hålls vissa gator och promenadstråk snöfria, även vintertid, och många halkolyckor och andra incidenter kan undvikas. Energin för markvärmen kommer från fjärrvärme och för att minska energikostnaderna på snöfria områden i Uppsala centrum har ERTEK under 2019 levererat effektbegränsare till Uppsala kommun.

Läs nedan om hur effektiv effektbegränsaren är och hur mycket Uppsalas invånare årligen sparar med denna investering.

Kulturhuset

Danderyd Centrum

Stuvstatunneln

Stuvstatunneln är 193 meter lång och invigdes 1994. Under åren har modern teknik adderats och 2018 bistod ERTEK med belysningsstyrning. Dagtid kan det lätt av bilförare upplevas som att man kör in i ett stort svart hål och nattetid att man blir bländad när man närmar sig en tunnelöppning. ERTEK bidrog med en ljusmätare i form av en kamera monterad på en mast utanför tunneln. Kameran är riktat mot öppningen och skickar signaler om vilken styrka mynningsbelysningen bör ha. Rent tekniskt är systemet uppbyggt av fyra sektioner med DALI-Broadcast som styr LED-armaturerna som ersatte de tidigare av natriummodell. Anläggningen sköts i kommunens regi.

Life City

Där europavägen i Norrtull försvinner ner i tunneln ligger en ny byggnad som verkligen lever upp till att vara både entré, reklampelare och hubb för verksamheter som möts. Byggnadens syfte är att få marknaden och forskningen i närmare samarbete. Med andra ord en plats där företag och organisationer utvecklar så väl befintlig affär som det som komma skall tack vare spännande forskning. Läs mer.

Morgongåva företagspark

Här valde vi att använda oss utav LumenRadios trådlösa Modbus-lösning, W-Modbus , för att styra lagermiljöer i Morgongåva Business Park, vilket minskar installationskostnaderna och ökar flexibiliteten. Läs mer.

Uppsala Stadshus

Precis vid centralstationen i Uppsala ligger Uppsala Stadshus. Här vi hjälpt till med både belysningsstyrning samt larmhantering. Läs mer.

Tidigare uppdrag

Nedan ser ni några av våra tidigare projekt genom åren.

bottom of page