top of page

Life City

Atrium Ljungberg och TL Bygg har anlitat PMC El för stöttning kring det elektriska och PMC har i sin tur tagit stöttning av ERTEK när det framförallt gäller belysningsstyrning. ERTEK började sitt arbete för två år sedan innan ens ytterväggarna var på plats och har punktvis deltagit i hela processen fram till i dag där fokus mer ligger på att skräddarsy lösningar efter hyresgäster specifika önskemål.  

 

KNX är mycket vanligt i ERTEKs uppdrag men just i detta fall är det PLC som står i centrum. Då önskemålet är att göra detta till en smart byggnad är den viktigaste ingrediensen gällande belysningsstyrning att göra denna närvarostyrd. Det betyder bl.a. att alla armaturer släcks 15 min efter att ingen rört sig på en viss yta.  

Om projektet Life City

Närvarostyrning

Närvarostyrning har ERTEKs medarbetare utifrån ritningar om hur många armaturer som ska grupperas, programmerat centralt via PLC. Närvarodetektorerna är i sin tur kopplad på en DALI-slinga som identifierar och binder rätt lampor till rätt detektor till rätt styrenhet. På flera ställen har Lindinvent-detektorer valts för att de ger en aktiv tändning när någon passerar inom ytan. Tack vare programvaran Codesys blockstruktur är programmeringen relativt enkelt så länge man håller tungan rätt i mun.

Vikväggar

Ett exempel på en smart lösning är tre konferensrum som skiljs åt av vikväggar. Där har knapparna ordnats så att belysningsstyrningen automatiskt känner av om vikväggarna är öppna eller stängda och armaturerna tänds och släcks på rätt ytor därefter.  

Vad säger våra tekniker?

ERTEKs tekniker berättar: ”När jag börjar har jag en tom PLC. Fördelen är att det mesta arbetet går att göra via länk och när all programmering är intankad kan min kollega vara på plats och stämma av att allt fungerar som det ska. Ett problem som vi felsökte var att få ordning på belysningen efter att ett brandlarm har gått. Går ett brandlarm finns nämligen en förprogrammerad styrning som tänder upp alla ytor i hela byggnaden. Annat vi behöver ta hänsyn till är att en knapp kanske inte sitter som på ritningen eller att det är uppenbart att en viss yta skall styras från en annan modul. Då är kommunikation viktigt.” 

Uppskattad effekt

En annan uppskattad effekt kopplad till belysningsstyrning är den skena av armaturer som belyser ett konstverk i ljusgården som i sin tur högst upp pryds av ett glastak. Där är belysningen styrd av en utomhussensor för att ge rätt ljus på konstverket beroende på ljusförhållandena som kommer in genom glastaket.  

bottom of page