top of page

Morgongåva företagspark

Vacket ute på Upplands landbyggd ligger samhället Morgongåva. Här i företagsparken huserar bland flera andra stora aktörers gigantiska lager också det för Babyland och Widforss.  

 

Här har ERTEK under längre tid stöttat bolagen från tidigt skede med probleminventering och design av lösningsförslag till heltäckande service efter projektets avslut. Det som är värt att lyfta lite extra är ERTEKs analys att det i dessa stora lokaler inte skulle bli ekonomiskt försvarsbart att dra så mycket kabel till anläggningens värme, ventilation och de jämt fördelade sensorerna. Istället föreslog ERTEK en trådlös lösning som täcker hela ytan i ett rutnät, så kallat “mesh”.  

Utöver det sparade kablaget och kabeldragningen är det också lätt att uppgradera anläggningen med ny funktionalitet över tid. Värme och ventilationslösningar samverkar och styrs via en användarvänlig panel. Sensorerna ger en god helhetsbild över temperatur, om luften bör cirkuleras mer, osv. Allt loggas för utvärdering i syfte att bli än mer energieffektivt i framtiden. 

 

Sammantaget sparade Babyland och Widforss monetärt genom bland annat sparat kablage. De sparade också tid i och med den snabbare installationen och fick inte minst en enkel användarvänlig cental styrning för hela anläggningen.  

Om projektet Morgongåva företagspark

Temperaturkontroll

För att kontrollera miljön i lagret samlas temperaturvärden in och jämförs med börvärden. Om börvärdet är högre än temperaturen startas väggvärmarna och om temperaturen är högre än börvärdet öppnas väggventilationen.

Temperaturskillnaden mäts även mellan taktemperaturen och marktemperaturen i lagret och om det finns en temperaturskillnad startas takfläktarna för att cirkulera luften i lagret.

Kostnadsbesparingar

Den trådlösa utrustningen kostar mindre än en trådbunden lösning.

 

Installation av ett trådlöst system är betydligt snabbare än en trådbunden lösning.

 

Kablar accepteras ofta inte i projekt, på grund av estetik, i till exempel kyrkor eller museer.

Vad säger våra tekniker?

Det är minskningen av installationstiden som är den absolut största kostnadsbesparingen. Att kunna testa och validera anläggningen före driftsättning är en annan stor vinst

Med W-Modbus kunde vi sänka installationskostnaden jämfört med en trådbunden installation och samtidigt skapa ett flexibelt system där det var enkelt att lägga till enheter när man ändrade layouten. Vi är mycket nöjda med resultatet.

bottom of page