top of page

Öppen standard

Inom elinstallationsområdet förhåller vi oss till standarder från morgon till kväll, utan dem så vore arbetet ganska krångligt. Vi har standardiserade mått på dosor vilket gör att vi lätt kan byta strömbrytare och den nya passar.

Våra elcentraler är baserade på standarder som gör det enkelt att snäppa in en en extra säkring och den behöver inte ens vara av samma fabrikat som tidigare.

 

På samma sätt representerar KNX en standard, inte för hur långt det skall vara mellan skruvarna i en apparatdosa utan hur tekniska installationsprodukter skall kunna samtala med varandra.

 

KNX är i den bemärkelsen inget styrsystem, bara en standard som gör det enkelt för den som vill att fritt välja produkter från ett stort antal tillverkare och själv bygga ett styrsystem.

 

Vad KNX kan användas till är inte skrivet i sten, det bestäms egentligen av vilken typ av produkter som tillverkarna sätter på marknaden och en snabb överblick visar att det idag finns ett enormt utbud av produkter för belysningsstyrning, klimatreglering på rumsnivå motorstyrningar för solskydd och filmdukar.

ERTEK svarar

Varför leverantörsoberoende?

Att arbeta med produkter från olika leverantörer men produkterna fungerar ihop, de talar samma ”språk”. Det betyder att man kan fritt välja mellan olika fabrikat. Det gillar vi. På så sätt kan vi alltid erbjuda kunden den bästa lösningen.

Varför standardiserad?

Inom elinstallationsområdet förhåller vi oss till standarder från morgon till kväll, utan dem så vore arbetet ganska krångligt. Vi har standardiserade mått på dosor vilket gör att vi lätt kan byta strömbrytare och den nya passar.

Våra elcentraler är baserade på standarder som gör det enkelt att snäppa in en en extra säkring och den behöver inte ens vara av samma fabrikat som tidigare.

På samma sätt representerar KNX en standard, inte för hur långt det skall vara mellan skruvarna i en apparatdosa utan hur tekniska installationsprodukter skall kunna samtala med varandra

KNX är i den bemärkelsen inget styrsystem, bara en standard som gör det enkelt för den som vill att fritt välja produkter från ett stort antal tillverkare och själv bygga ett styrsystem.

Vad KNX kan användas till är inte skrivet i sten, det bestäms egentligen av vilken typ av produkter som tillverkarna sätter på marknaden och en snabb överblick visar att det idag finns ett enormt utbud av produkter för belysingsstyrning, klimatreglering på rumsnivå, motorstyrningar för solskydd och filmdukar

Vad kan man göra inom fastighetsautomation?

Fastighetsautomation handlar kortfattat om att belysning, luftkonditionering och uppvärmning kopplas ihop i ett intelligent system som möjliggör informationsutbyte och samverkan. Insamling av larm och felanmälningar kan ske med automatik och energiförbrukning kan övervakas och analyseras kontinuerligt. Med digitala lösningar kan hela byggnaden dessutom styras på distans, vilket ger god kontroll och tillgänglighet.

När du styr "smart” skapar du ett bekvämt inneklimat, men hushåller samtidigt med resurserna ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Genom att installera ett effektivt och lättanvänt system för att styra och reglera belysning, ventilation, värme och kyla kan fastighetens energiförbrukning minskas samtidigt som kostnaderna hålls nere.

bottom of page