top of page

Byggledning

Våra tjänster

Entreprenad

Våra tjänster

Service

Våra tjänster

Vi är experter.

Idag är det vanligt att fastighetsägare som ett första steg köper in dyr kyla för att möta hyresgästernas önskemål på inomhusklimat. Vi på ERTEK rekommenderar t.ex. att vi börjar med att titta på om solskyddet fungerar optimalt, hur ventilationen är dragen och framförallt på hur dessa samverkar med övriga system. Sammantaget ger det en energibesparing och en enklare drift för de som rör dig i fastigheten.Vi är vana att stötta dig som fastighetsägare i att formulera er idé. Vi tar med oss er idé och återkommer med det bästa lösningsalternativet. Uppsidan för er är att ni sparar tid och resurser samt att ni kan känna er trygga i att alltid välja en marknadsledande lösning.

När ni har nytta av ett Expertutlåtande.

Känner du igen dig i system som inte har hängt med i tiden och behövts bytas ut? Eller att ni behövt flera olika system parallellt och som inte kan kommunicera med varandra? Eller häpnat över den faktiska kostnaden att hålla expertkunskapen på topp in house inom flera områden samtidigt?

Det kostsamt och tidskrävande att ligga i absoluta framkant och att lägga tid på att forska i den mest optimala lösningen. Vi lägger var eviga arbetsdag resurser på att bevaka trender och ny teknik, allt för att kunna föreslå den bästa lösningen till dig som kund. Så låt oss göra det jobbet åt er.

Vi på ERTEK kan stolt säga att vi är experter.

Vem vänder vi oss till?

I slutändan är det alltid du som fastighetsägare som drar nytta av våra tjänster. Samtidigt betyder inte det att vi inte kan bistå övriga aktörer som också anlitas för att skapa en komplett helhet. Helst vill vi vara där redan när arkitekten anlitas och sedan under resans gång ge råd till elinstallatörer, VVS-montörer och ventilationsentreprenörer. Allt för att öka värdet på din fastighet.

expertutlåtande

Expertutlåtande

ERTEK erbjuder rådgivning inom fastighetsautomation.

Som ett av många exempel installeras idag mängder med kabel i fastigheter med stora ytor när trådlösa lösningar finns. En trådlös lösning minskar inte bara mängden kabel utan möjliggör även att göra åtgärder på distans. ERTEK är experter på att ta fram och få dessa system på plats, allt för en mer lättskött fastighet. Har du en idé om hur du vill förädla er fastighet har vi ett förslag på hur man kan gå tillväga. 

bottom of page