top of page

Expertutlåtande

Våra tjänster

Byggledning

Våra tjänster

Service

Våra tjänster

Programmering

I ett tidigt skede av projektet så brukar vi göra det mesta av programmeringen. Oftast kan vi göra programmeringen från kontoret flera veckor innan vi ska ut på plats för driftsättning.

Driftsättning

När programmeringen är börjar bli klar så är det dags för driftsättning. Då kan det handla om att ge varje apparat rätt adress. D.v.s. att rätt apparat blir rätt programmerad.

Avprovning

Efter driftsättningen är det dags för att prova av anläggningen och kolla så att allt fungerar som det ska.

head1_edited.jpg

Entreprenad

Programmering, driftsättning, avprovning

Vi vet att det viktigaste för er är att det bara fungerar helt enkelt. Exakt hur den tekniska lösningen ser ut är såklart bra att ha kunskap om men sekundärt till en lättskött anläggning med lite underhåll. 

När har ni nytta av entreprenad?

När ett nytt projekt drar igång är vi tidigt med och tar fram en funktionsbeskrivning för alla ingående ytor och det blir vårt gemensamma arbetsredskap fram till besiktning. Genom att redan från början inleda arbetet med slutdokumentationen ökar det möjligheten till samsyn kring målet.  

Vi arbetar efter modellen att rita upp en helhet som installatörer kan arbeta efter. De återkopplar i sin tur de förändringar de bedömt att de varit tvungna att göra varefter ritningarna kan justeras.  Med andra ord tror vi på ett riktmärke där alla är överens och löpande har en dialog.

bottom of page