top of page

Expertutlåtande

Våra tjänster

Entreprenad

Våra tjänster

Service

Våra tjänster

När ni har nytta av byggledning?

Att upprätta en gränsdragningslista enligt ovan sparar ofta tid i projektet. Samtidigt är det vanligt att den egentliga problematiken ligger i helikopterperspektivet. ERTEK kan hålla i så väl den totala avprovningen för att ventilationen ska fungera i synergi med markiserna som att värmen sänks på natten från och med att siste person på plats vridit om låset.

Ett smidigt projektgenomförande är nyckeln oavsett om det är en ny- eller ombyggnation. ERTEK dyker inte bara upp på slutet och bidrar med en pusselbit i programmeringen utan leder er genom hela byggprocessen. Vi kan intyga att föreskrivna funktioner fungerar som det är tänkt.

Hur mycket kan sparas?

När ett projekt närmar sig färdigställande eller slutfas innebär ofta en tydlig byggledning en större insparad kostnad. En anledning är den kortade injusteringstiden och över tid innebär det en minskad mängd störningar och klagomål kring att det till exempel är för kallt i konferensrummet, att det slocknar för tidigt i korridoren eller att solskyddet inte går ner när det ska. Med andra ord innebär ett minskat antal justeringar av detta slag en minskad kostnad för er som fastighetsägare.

Vem vänder vi oss till?

I slutändan är det alltid ni som fastighetsägare som drar nytta av våra tjänster. Det betyder inte att övriga aktörer som anlitas inte kan göra det. För bästa utfall är vi gärna med redan när arkitekten anlitas och finns sedan under resans gång tillgänglig med råd till elinstallatörer, VVS-montörer och ventilationsentreprenörer. Allt för att öka värdet på din fastighet.

millennial-asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-new-paperwork-

Byggledning

ERTEK erbjuder tjänster inom byggledning kopplat till fastighetsautomation.

När ni ska byta styrsystem i er fastighet är det mycket att tänka på. Kanske ska värmeväxlaren uppgraderas och rörmokare kopplas in. Samtidigt ska elektrikern dra kabel på samma ställe som ventilationsentreprenören vill dra rör. Oavsett om det behövs ett extra öga på planeringensdokumentationen eller där olika aktörers intressen överlappar står ERTEK för samordning i att lösa detta på bästa sätt.  

bottom of page