Banbrytande teknik för din fastighet 


Vi är det teknikledande bolaget som ska vara med och leda utvecklingen inom automation för fastigheter. Vi kommer bearbeta vår kundkategori fastighetsägare genom att ge dem en öppen teknisk lösning. Till skillnad från en leverantörsberoende lösning får våra kunder en öppen framtidssäkrad standardiserad lösning som kan konkurrensutsättas i alla led.
DaliDali
Driftsättning
PLC

Tjänster

Rådgivning


ERTEK erbjuder rådgivning till alla parter i byggprocessen, men särskilt till beställare och fastighetsägare.Under denna rubrik finner vi också utbildning och framtagande av riktlinjer för fastighetsautomation. En bra fastighetsautomationslösning bidrar till effektiv energianvändning och effektiv fastighetsdrift, förbättrar driftnettot och höjer fastighetens värde.

Projektledning


ERTEK genomför projekteringsarbete för fastighetsautomationssystem, eller hjälper el-, vvs- och byggprojektörer att projektera för bra automationslösningar i respektive disciplin.
​​​​​​​
Vi tror starkt på effekten av en samordnad syn, och bidrar med tvärfunktionell kunskap och möjlighet för de olika parterna att på så sätt effektivt utnyttja de egna resurserna och den egna kompetensen.

Entreprenad


Programmering, driftsättning, avprovning. ERTEK kan som huvud- eller underentreprenör ta på sig att programmera, driftsätta och prova av automationslösningar på plats.

Den höga specialiseringen innebär att alla parter kan utnyttja sina resurser på effektivast möjliga sätt, och minimera riskerna i leveransen.

Service


ERTEK gör gärna längre avtalsbundna åtaganden om drift av automationslösningar, både under garantitid och därefter.

​Vi tillhandahåller också en säker metod att visualisera och använda sin automationslösning på distans, som också ger möjlighet till effektiv drift och underhåll av lösningen.

En helhetslösning

Modell:
Vi är ett tjänsteföretag och våra tjänster paketeras enligt följande:
Produktifiering - hitta och/eller skapa ett behovspaket.
Leverans 1 - projektering och konstruktion vars syfte är att övergå till
Leverans 2 - driftsättning av system vars syfte är att övergå till
Leverans 3 - förädling av fastigheter.
 
Intill visas stegen för hur vi levererar en produkt till kund, underleverantör och franchisetagare.
 


​​​​​​​
ProjekteringProjektering
Automation
Ertek