top of page
head1.png

Flera expertområden

Vi tar med vår innovativa touch till varje projekt och bevisar att ingenting är omöjligt.

Expertutlåtande

ERTEK erbjuder rådgivning till alla parter i byggprocessen, men särskilt till beställare och fastighetsägare. Läs mer.

Byggledning

ERTEK genomför projekteringsarbete för fastighetsautomationssystem, eller byggprojektörer att projektera för bra automationslösningar.

Läs mer.

Entreprenad

ERTEK kan som huvud- eller underentreprenör ta på sig att programmera, driftsätta och prova av automationslösningar på plats.

Läs mer.

Service

ERTEK gör gärna längre avtalsbundna åtaganden om drift av automationslösningar, både under garantitid och därefter. Läs mer.

De tjänsteområden vi presenterar mynnar alla tillsammans ut i den helhet där ERTEK verkligen kan nyttja sin styrka. Vi tar gärna ansvar för en helhetslösning från idé, via driftsättning och funktionskontroll till underhåll och service. 

En helhetslösning

Inför

📃 Inventering

🕐 Tidplan

💻 Teknisk lösning

Uppstart

🖥️ Projektering

🔧 Konstruktion

📝 Dokumentation

Utförande

🔩 Installation

💡 Driftsättning

🔌 Avprovning

Avslut

💼 Besiktning

👬 Överlämning

✍️ Utvärdering

Efter

📄 Serviceavtal

👨‍🏫 Utbildning

👁‍🗨 Övervakning

Uppstart

Tidigt i ett projekts cykel är det vanligast att vi stöttar med projektering och konstruktion. Moment som ofta ingår här är resursplanering, riskbedömning, ramverk för programmering och visualisering samt att vi tar fram aktuell dokumentation så som driftinstruktioner och funktionsprovning.


Vi genomför, där det är lämpligt, en förstudie och en lönsamhetsbedömning.  

Efter

Efter avslut finns vi gärna med som en långsiktig partner som hjälper er att förädla anläggningen och fastigheten. Det kan inkludera serviceavtal, ytterligare utbildning, övervakning och viss fastighetsservice.  

Hur vi stöttar under en projektcykel.

Om man förenklar en standardcykel för ett projekt kan vi dela in den i 5 faser. Tjänsten vi benämnt som Expertutlåtande fokuserar på det som sker innan start, tjänsten Entreprenad täcker det som sker i början, mitten och slutet av projektcykeln och slutligen tjänsten Service som täcker det som sker efter projektcykelns slut. 

Varför välja en helhetslösning?

Det är lätt att stirra sig blind på att hitta det lägsta priset. Ofta innebär det en ökad kostnad i slutändan.  

Om vi leker med tanken att en projekteringsfas kostar 1 krona så är ofta relationen i kostnad för byggnationen 10 kronor. Att sedan förvalta fastigheten under hela dess livscykel ligger i sin tur i storleksordningen 100 kronor.  

Vår rekommendation är att lägga några extra kronor på projekteringsfasen och kanske också byggnationsfasen för att spara igen på underhållet. Med andra ord att gå från 1 – 10 – 100 till kanske 3 – 15 – 60. Fråga oss gärna så berättar vi mer. 

bottom of page