top of page

ERTEK tar in ny VD och expanderar

Erik Teknik Fastighetsautomation AB (“ERTEK”) växlar upp genom ett VD-byte och lägger samtidigt ut flertalet annonser om nya roller.


Den första november 2023 tillträdde Christer Ericsson som VD på ERTEK. Christer kommer från flera på varandra följande roller som CFO på bolag som Avincis, Canon m fl. Christer kommer också med kunskap och erfarenhet som tidigare CFO inom bygg- & fastighetsbranschen.


Det är med stor ambition som Christer kliver in med fokus på att gå i mål med anbud i pågående upphandlingar samt att utöka samarbetena i de befintliga ramavtalen.


En nyckel för att kunna bibehålla fortsatt god leverans i större omfattning är att antalet kollegor också blir fler. ERTEK söker därför nu efter fler vassa tekniker.” säger Christer.

ERTEK som bolag står för spetskompetens inom fastighetsautomation med unika lösningar som bolaget stolt baserar på öppen och leverantörsoberoende standard. Det innebär att beställare får en skräddarsydd lösning som kan konkurrensutsättas i alla led.


I byggbranschen är det tufft idag och även om de stora uppdragen är betydligt färre är det många aktörer som passar på att uppgradera sina anläggningar i det lilla. Ofta är det kopplat till energioptimering eller mer användarvänlig avläsning och styrning på distans.


Christer kommer med expansionsambitioner men också med ett “ordning & reda”-perspektiv som ERTEK behöver just nu. Jobben finns där ute och det är avgörande att hitta en balans mellan försäljning och leverans. Christer är rätt person för den uppgiften”. säger Erik Andersson, ägare av ERTEK.

Presskontakt

018-56 06 00

Christer Ericsson, VD, christer.ericsson@ertek.se

Erik Andersson, ägare, erik.andersson@ertek.se

Om ERTEK

ERTEK – Erik Teknik Fastighetsautomation AB grundades 2004 av Erik Andersson. Bolaget har sitt säte i Uppsala och är verksamma över hela landet. ERTEK är specialiserade på fastighetsautomation med fokus på öppna system. Under de senaste 10 åren har bolaget genomfört närmare 1000 projekt inom fastighetsautomation. Denna erfarenhetsbank gör ERTEK till en av de största i KNX-Sverige, en marknad som utan tvekan växer. Företaget sysselsätter idag 10-talet personer men är på väg att bli fler. www.ertek.se

Comments


bottom of page