top of page

Bassänger med lättstyrd färgbelysning

November 1, 2022

Då är badhuset i Falun nära färdigställande. ERTEK AB har tillsammans med Assemblin stöttat med belysningsstyrning under några månader och är redo att via helhetsansvariga NCC lämna över till Lugnet i Falun AB.


ERTEK AB har tidigare varit involverat i flera badhus där senast ut var ett i Köping. Assemblin El AB var nöjd med resultatet i Köping och vi fick förtroendet att ta oss an badhuset i Falun där barnbassängen pryds av stadens stolthet - Falukorven.


Bild på barnbassängen med kanske Sveriges mest lättstyra RGB-belysning


Nu har inte ERTEK någon koppling till övrig design men däremot all belysning som syns på bilderna vilket inkluderar belysning i färg i så väl tak som bassänger.


Uppdragsgivaren önskade framförallt en lätt och användarvänlig visualisering av hur ljussättningen kan styras. Personalen kan nu enkelt via en handhållen panel ställa in alla olika bassänger precis som de vill ha det. Utöver belysning finns också larmknappar i alla bassänger som medför att larm direkt kommer till badvakten, som med panelen i hand, också hör var det börjar tjuta i lokalen. Badvakten vet med andra ord tydligt direkt vart denne behöver ta sig.


Utöver det önskades också att badhusbesökarna skulle känna sig trygga och välkomnade i omklädningsrummen och intilliggande korridorer. Här valdes en behovsstyrd belysning med sensorer som med andra ord ser till att hela omklädningsrummet samt korridor är tänds upp oavsett vilket håll besökaren kommer ifrån. När ingen är där släcker systemet automatiskt och ger på så sätt både trygga och energieffektiva lokaler.


Tekniken bakom har byggts upp av ERTEKs tekniker Rikard Fredlund med god hjälp av vår tekniksupport Björn Smith. Hur valde vi att integrera RBG-belysningen? I korthet styrs visualiseringen i den handhållna panelen med KNX via en Gateway. Armaturerna styrs via DALI-linjer och BAB-TECH kopplade till samma Gateway. Belysningen programmeras, driftsätts och avprovas via ETS-databas med resultatet att allt enkelt kan styras från den portabla panelen. Nödlarm, brandlarm, utlösta jordbrytare eller överspänningsskydd visas också direkt för personalen.


ERTEK AB

ERTEK är ett Uppsalaföretag med Sverige som spelplan och Mälardalen som hemmamarknad. Vi arbetar helhjärtat med fastighetsautomation baserat på öppen standard.


Vi är specialiserade på fastighetsautomation och fokuserar på kundens behov och öppna system. Företaget bidrar till bättre driftsekonomi och minskning av energianvändning. Med teknik och kunnande i framkant är vårt mål att överträffa kundens förväntningar.


Vi deltar i hela byggprocessen, hela vägen från ren rådgivning till fastighetsägare och beställare, via projektering, till driftsättning och avprovning av kompletta lösningar. Vi gör dessutom underhållsåtaganden i driftskedet för fastighetsägare och driftorganisationer. Under de senaste 10 åren har vi genomfört över 1000 fastighetsautomationsprojekt.


Comments


bottom of page