top of page
Urban Interior Design
Carbon Fiber

This is your About paragraph. Write a short introduction about yourself, your product or a specific feature.

Cutout Saddle

This is your About paragraph. Write a short introduction about yourself, your product or a specific feature.

Belysningsstyrning

Vi kan styra belysningen smartare genom att bla bla bla

Styrda uttag

This is your About paragraph. Write a short introduction about yourself, your product or a specific feature.

En helhetslösning

De som anlitat ERTEK återkopplar regelbundet att de är nöjda med valet att anlita oss för att vi tar ett helhetsansvar. Detta då man fått ut det mesta av ERTEKs samlade kompetens.

 

Nedan är en översikt kring vad vi menar med en helhetslösning.  

 

ERTEK tillhandahåller i första hand tjänster och de ser lite olika ut beroende på i vilken fas ett projekt befinner sig i. 

Innan

en projektcykel finns ERTEK som partner gällande identifiering och inventering. Vi pratar tillsammans om vilka problem som ska lösas och delar med oss av vår tekniska expertis för att hitta en tidplan och teknisk lösning ihop. 

Tidigt

i ett projekts cykel är det vanligast att vi stöttar med projektering och konstruktion. Moment som ofta ingår här är resursplanering, riskbedömning, ramverk för programmering och visualisering samt att vi tar fram aktuell dokumentation så som driftinstruktioner och funktionsprovning. Vi genomför, där det är lämpligt, en förstudie och en lönssamhetsbedömning.  

Mot mitten

av ett projekt koordinerar vi ofta installation som följs av driftsättning och avprovning. Vi ser över hur vi kan optimera er anläggning, samordnar med alla inblandade aktörer, laddar upp programmering och provar av. Om besiktning är aktuellt är vi självklart med här också.

I slutet

av ett projekt finns det flera faktorer att tänka på. Vi lämnar över all dokumentation, har driftgenomgång, reglerar det ekonomiska och hör efter kring ert intryck av processen. Vi lägger stor vikt vid att ni ska vara nöjda med vårt samarbete. 

Efter

avslut finns vi gärna med som en långsiktig partner som hjälper er att förädla anläggningen och fastigheten. Det kan inkludera serviceavtal, ytterligare utbildning, övervakning och viss fastighetsservice.  

Vi hoppas styckena ovan gett en något klarare bild över hur vi gärna arbetar tillsammans med er innan, under och efter ett genomfört projekt kopplat till era anläggningar och fastigheter. 

bottom of page