top of page
plc programmering.JPG

Uppdragsledare

Söker du en arbetsplats där du kan lära sig mer om den senaste tekniken från kunniga kollegor? Gillar du att hålla i helhetsansvaret för uppdrag med många olika variabler? Passar initiativtagande, kundkontaktsökande och att leda andra i deras arbete in på hur du ser din arbetsvardag?

ERTEK i Uppsala söker 1-2 uppdragsledare med start så snart som möjligt.

Vad du söker

Som uppdragsledare på ERTEK får du:

- Ett löpande utbyte med kunniga kollegor som har koll på den senaste tekniken och som ihop med dina egna idéer leder fram till nya lösningar för våra kunder. ERTEK arbetar främst med leverantörsoberoende lösningar baserat på öppen standard vilket ger stor flexibilitet i hur vi löser kundens problem liksom din kompetensutveckling.

- Interaktion med de tekniker som ansvarar för att framförallt programmera, driftsätta och avprova den lösning vi tar fram åt kund. Du får också god stöttning av, och förväntas rapportera till, vår samordnare vars uppgift är att rätt resurs hamnar på rätt uppdrag. Du får även stöd kring dokumentation av vår inre support och VDs dörr är alltid öppen.

 

På ERTEK är alla uppdrag olika. Det kan handla om allt från mindre löpande jobb med etablerade relationer till större ramavtal med flera inblandade aktörer. Det som håller samman majoriteten av våra uppdrag är vår produktionsprocess. Huvuddragen i den, och därmed din vardag, kan sammanfattas så här:

- Försäljning: Interaktion med prospekt eller befintliga kunder där du som uppdragsledare skissar på den tekniska lösningen och presenterar offert för kund.

- Uppstart: Här är det din uppgift att, samtidigt som du har löpande kontakt med kund, planera arbetet för den antagna offerten. Du tar fram en tidplan, betalplan, komplett teknisk lösning, m.m. Du har med andra ord ansvar för planering, konstruktion och samordning.

- Genomförande: Mitt i uppdraget ligger fokus på att leda tekniker, underentreprenörer och leverantörer för att installation, driftsättning, avprovning och besiktning ska ske smidigt.

- Avslut: Du ansvarar för överlämning till kund inkl. dokumentation och slutfakturering. Du stämmer av kundnöjdhet och gör även ett internt avslut tillsammans med teamet i form av gemensam erfarenhetsåterföring.

- Eftermarknad: Behovet av service, justeringar, m.m. medför att fokus efter genomfört uppdrag fortsatt ligger på löpande kundkontakt

Vad vi söker

Den egenskap vi sätter främst är initiativtagande. Det är nyckeln till att både bli framgångsrik i samt trivas i rollen. Du har löpande kundkontakt och ser till att ERTEK sitter i förarsätet istället för att våra kunder ska behöva söka upp oss. Du är även proaktiv när det gäller att boka upp och styra våra tekniker i olika projekt samt ser till att deras vardag känns meningsfull samtidigt som debiteringsgraden är hög. Självklart håller du också kontakt med underentreprenörer och leverantörer samt bygger ERTEKs och ditt nätverk.

Med de tre kärnpunkterna ovan i tanke tror vi att du troligen har en examen från högskola eller universitet men det är inget krav. Ditt CV visar upp flera olika exempel på erfarenhet som projekt eller uppdragsledare men inom vilken bransch är mindre viktigt. Under en intervju berättar du gärna för oss om din förmåga att inte bara lära in utan att framförallt att lära ut. Det är starkt meriterande om du kommer från bygg, anläggning, VVS och inte minst fastighetsautomation.

Tjänsten omfattar en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. ERTEK har inget kollektivavtal men erbjuder bl.a. tjänstebil till de anställda som kör långt i tjänsten, den tekniska utrustning du behöver, friskvård, m.m. Fråga oss gärna om vilka förmåner som ingår.

 

Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt samtidigt som vi har full förståelse för ev. uppsägningstid. Vi intervjuar löpande varför vi hoppas att du inte väntar med att söka.

rekrytering@ertek.se

bottom of page