VÅRA TJÄNSTER

Rådgivning

ERTEK erbjuder rådgivning till alla parter i byggprocessen, men särskilt till beställare och fastighetsägare.
Under denna rubrik finner vi också utbildning och framtagande av riktlinjer för fastighetsautomation.
En bra fastighetsautomationslösning bidrar till effektiv energianvändning och effektiv fastighetsdrift, förbättrar driftnettot och höjer fastighetens värde.

Projektering

ERTEK genomför projekteringsarbete för fastighetsautomationssystem, eller hjälper el-, vvs- och byggprojektörer att projektera för bra automationslösningar i respektive disciplin.
Vi tror starkt på effekten av en samordnad syn, och bidrar med tvärfunktionell kunskap och möjlighet för de olika parterna att på så sätt effektivt utnyttja de egna resurserna och den egna kompetensen.

Entreprenad – programmering, driftsättning, avprovning

ERTEK kan som huvud- eller underentreprenör ta på sig att programmera, driftsätta och prova av automationslösningar på plats.
Den höga specialiseringen innebär att alla parter kan utnyttja sina resurser på effektivast möjliga sätt, och minimera riskerna i leveransen.

Service- driftavtal

ERTEK gör gärna längre avtalsbundna åtaganden om drift av automationslösningar, både under garantitid och därefter.
​Vi tillhandahåller också en säker metod att visualisera och använda sin automationslösning på distans, som också ger möjlighet till effektiv drift och underhåll av lösningen.