top of page

Uppsala Stadshus - Hur vi på ERTEK bidrog

Uppdaterat: 7 nov. 2023


I september förra året återinvigdes Uppsala Stadshus igen efter ett knappt decennium av grundlig översyn sedan byggnationen 1964. ERTEK har varit delaktig på flera sätt gällande automationen av fastigheten.

Med sina 6 synliga våningar ovan mark täckta med rektangulära fönster precis bredvid Uppsalas centralstation är det en byggnad få har missat. Efter 50 års nyttjande gjordes en rejäl modernisering under åtta års tid. 2019 blev ERTEK av Caverion tillfrågad att stötta upp med automationen under de sista åren av projektet. Uppdraget omfattade bland annat belysningsstyrning, energimätning, larmhantering, felsökning och löpande service.

När det gäller uppdrag i den här storleken och som redan har en plan omfattande många år gäller det att ligga i schemats framkant. Vår innesupport började tidigt med att adressera allt från närvarosensorer till tryckknappar. Några av våra tekniker inventerade centralerna inför installationen av energimätningsutrustning och ytterligare tekniker stod för programmering. Till slut var bolagets samtliga tekniker på ett eller annat sätt involverade. Under driftsättningsfasen blinkades belysningen in. Det innebär att våra tekniker kontrollerar att rätt ljuskällor ändras enligt hur programmeringen är tänkt. En tekniker står i centralen (eller på distans) medan den andra följer upp resultatet på den aktuella ytan. Eftersom det är en större fastighet rör det sig om många armaturer och ett problem som då kan uppstå är att det finns begränsning av hur många ljuskällor det går att koppla in på en och samma slinga. Uppdraget på Uppsala Stadshus är ett utmärkt exempel på vikten av god samordning och ERTEK är tacksamma över samarbetet med elektrikerna. De kunde löpande justera dessa slingor, m.m. vilket betade av den lista på åtgärder som annars orörd kan ringla lång mot slutet av ett projekt.

En detalj som man kanske inte tänker på när man ser det fina glastaket är riskerna kopplat till brand. Här var ERTEK delaktiga i att justera hur dörrar och ventilation samverkar för att undvika att skapa ett sug. Det minskar påfrestningen på glastaket under en brand och därmed risken för nedfallande material. Sedan Stadshuset återinvigdes under hösten 2022 har ERTEK besökt fastigheten vid ett flertal tillfällen för att göra justeringar efter önskemål från de som nyttjar lokalerna. Det kan röra sig om att belysningen behöver svara snabbare om t.ex. solen går i moln eller att säkerställa att närvarosensorer inte är blockerade av t.ex. pendlande armatur. Våra tekniker har i just dessa fall justerat den så kallade konstantljusregleringen och lämnat rekommendationer kring placering av hårdvara. Nedan kan du läsa mer om dagljusregleringen, energimätningen och larmhanteringen.

Belysning Belysningen i Uppsala stadshus dagsljusregleras. Det betyder att om solen skiner så behövs inte lika mycket ljus från lamporna, medan att man en mörk dag i december vill att det lyser för fullt. Genom närvarosensorer, som läser av ljuset, regleras belysningen upp och ner på ett behagligt vis.

Energimätning Vi mäter förbrukningen vid varje elcentral för att kontrollera att det alltid är normal elförbrukning. Kommunikationen sker genom ett så kallat Modbus-protokoll. Vid kommunikationsfel skickas ett larm till driftpersonal som kan undersöka saken innan fastigheten drar på sig onödiga kostnader.

Larmhantering Vi skapade en visualisering så att personal i reception och driftrum via skärmar kan hantera larm. Ett sådant larm kan till exempel komma från handikapptoaletter, så kallat RDC-larm, eller nödljusarmaturer. Drift- och receptionspersonal blir meddelad om något oväntat inträffat och kan lätt via instruktion och karta på panelen se vart de skall ta sig. Denna visualisering baserade vi på SCADA som överordnat system. Om ERTEK ERTEK är ett Uppsalaföretag med Sverige som spelplan och Mälardalen som hemmamarknad. Vi arbetar helhjärtat med fastighetsautomation baserat på öppen standard.

Vi är specialiserade på fastighetsautomation och fokuserar på kundens behov och öppna system. Företaget bidrar till bättre driftsekonomi och minskning av energianvändning. Med teknik och kunnande i framkant är vårt mål att överträffa kundens förväntningar.

Vi deltar i hela byggprocessen, hela vägen från ren rådgivning till fastighetsägare och beställare, via projektering, till driftsättning och avprovning av kompletta lösningar. Vi gör dessutom underhållsåtaganden i driftskedet för fastighetsägare och driftorganisationer. Under de senaste 10 åren har vi genomfört över 1000 fastighetsautomationsprojekt. ERTEK - Erik Teknik Fastighetsautomation ABComments


bottom of page