top of page

Precis den typen av uppdrag ERTEK är bäst på

Uppdaterat: 7 nov. 2023


Bauhaus Bromma är ett uppdrag där kärnan i ERTEKs kompetens kommer till sin rätt. Samtidigt är det ofta en utmaning att komma in sent i ett projekt som redan rullar. ERTEKs grundare Erik Andersson fick kontakt via Elmontörerna Forsberg & Co AB som bad om en budget för belysningsstyrning som skulle inkludera olika scenarier. De ytor som omfattas är kontor, personalrum, utställningsutrymmen, garage i en byggnad nära Bromma Blocks och sedan butiken i en annan byggnad intill.

Erik Andersson och Jacob Nordqvist .

Belysningen Uppdraget fokuserar helt på standardbelysning med de vanligaste funktionerna. Samtidigt är ljuskällorna varierade över ytorna där down lights i undertaket och bänkbelysning varvas med pendlande armaturer och plafonder. Det mesta styrs via närvarosensorer men också via tryckknappar. Det ger god flexibilitet och möjlighet till energieffektiv användning.

Uppdragsledare Jacob:

Det här är ett standardprojekt skulle jag säga. Vi levererar en trygghet genom ett system som går att lita på.

Lokalerna mitt i byggprocessen

Det är här ERTEKs styrka i rollen som expert kommer in. Elkonsulten bestämmer hur allt ska driftsättas och ERTEK kan komma med råd om förbättringar. I detta fall modifierades inställningarna för belysning vid brandlarm och olika belysningsscenarier för smårum i denna dialog. ERTEK lägger ofta sista handen när ett projekt som detta är nära slutfas. Elektriker sätter upp armaturer, drar kabel och driftsätter igång alla centraler. Därefter bidrar ERTEK med en måhända liten men nog så viktig del. Verksamheten påverkas mycket om inte belysningen fungerar som det är tänkt.

Uppdragsledare Jacob igen: Det viktigaste är att leveransen stämmer överens med funktionsbeskrivningen och vi, där det inte stämmer, flaggar upp och föreslår en bra lösning”.

Utmaningen Projektet hade en tight tidplan och ERTEK blev inkopplade när allt redan rullat en stund. Då allt skulle vara klart tre veckor senare fanns det en del för uppdragsledare Jacob att hålla reda på. En utmaning är att på ett övergripande plan skapa en anläggning som förbrukar så lite som möjligt samtidigt som det t.ex. inte får finnas mörkare hörn i butiken som kunder då kanske väljer att undvika. Besiktningen gick bra sånär som på en detalj. Om de så kallade väsentliga funktionerna, t.ex. maxnivå i belysningsstyrka vid låsta utrymningsvägar, är aktiva är också tryckknapparna frånkopplade vilket gör det svårt att testa knapparna under besiktningen. Detta rättades till och allt godkändes. ERTEKs VD Jessica tittar på summeringen efter en delleverans.

Det här är kärnan av den kompetensen vi behärskar och teamet gillar att arbeta med denna typ av uppdrag”.

"Utmaningen för oss är att komma in i ett sent skede då alla handlingar redan är framtagna. Att istället få möjligheten att komma med råd tidigare skulle minimera en del frågetecken och förseningar som ofta uppkommer. Det vi vill är ju att vägleda projektören och bidra till en ännu smidigare byggprocess”.

VD Jessica, uppdragsledare Jacob och teknikerna i uppdragsteamet skickar med ett stort tack för gott samarbete till Elmontörerna Forsberg & co AB och Bauhaus Bromma.


Om ERTEK ERTEK är ett Uppsalaföretag med Sverige som spelplan och Mälardalen som hemmamarknad. Vi arbetar helhjärtat med fastighetsautomation baserat på öppen standard.

Vi är specialiserade på fastighetsautomation och fokuserar på kundens behov och öppna system. Företaget bidrar till bättre driftsekonomi och minskning av energianvändning. Med teknik och kunnande i framkant är vårt mål att överträffa kundens förväntningar.

Vi deltar i hela byggprocessen, hela vägen från ren rådgivning till fastighetsägare och beställare, via projektering, till driftsättning och avprovning av kompletta lösningar. Vi gör dessutom underhållsåtaganden i driftskedet för fastighetsägare och driftorganisationer. Under de senaste 10 åren har vi genomfört över 1000 fastighetsautomationsprojekt.

Comments


bottom of page