top of page

LIFE CITY – ERTEK bidrar till en smart byggnad

November 17, 2022Där europavägen i Norrtull försvinner ner i tunneln ligger en ny byggnad som verkligen lever upp till att vara både entré, reklampelare och hubb för verksamheter som möts. Byggnadens syfte är att få marknaden och forskningen i närmare samarbete. Med andra ord en plats där företag och organisationer utvecklar så väl befintlig affär som det som komma skall tack vare spännande forskning.Atrium Ljungberg och TL Bygg har anlitat PMC El för stöttning kring det elektriska och PMC har i sin tur tagit stöttning av ERTEK när det framförallt gäller belysningsstyrning. ERTEK började sitt arbete för två år sedan innan ens ytterväggarna var på plats och har punktvis deltagit i hela processen fram till i dag där fokus mer ligger på att skräddarsy lösningar efter hyresgäster specifika önskemål.


KNX är mycket vanligt i ERTEKs uppdrag men just i detta fall är det PLC som står i centrum. Då önskemålet är att göra detta till en smart byggnad är den viktigaste ingrediensen gällande belysningsstyrning att göra denna närvarostyrd. Det betyder bl.a. att alla armaturer släcks 15 min efter att ingen rört sig på en viss yta.


Ljusgården


Närvarostyrning har ERTEKs medarbetare utifrån ritningar om hur många armaturer som ska grupperas, programmerat centralt via PLC. Närvarodetektorerna är i sin tur kopplad på en DALI-slinga som identifierar och binder rätt lampor till rätt detektor till rätt styrenhet. På flera ställen har Lindinvent-detektorer valts för att de ger en aktiv tändning när någon passerar inom ytan. Tack vare programvaran Codesys blockstruktur är programmeringen relativt enkelt så länge man håller tungan rätt i mun.

Ett exempel på en smart lösning är tre för konferensrum som skiljs åt av vikväggar. Där har knapparna ordnats så att belysningsstyrningen automatiskt känner av om vikväggarna är öppna eller stängda och armaturerna tänds och släcks på rätt ytor därefter.


ERTEKs tekniker berättar: ”När jag börjar har jag en tom PLC. Fördelen är att det mesta arbetet går att göra via länk och när all programmering är intankad kan min kollega vara på plats och stämma av att allt fungerar som det ska. Ett problem som vi felsökte var att få ordning på belysningen efter att ett brandlarm har gått. Går ett brandlarm finns nämligen en förprogrammerad styrning som tänder upp alla ytor i hela byggnaden. Annat vi behöver ta hänsyn till är att en knapp kanske inte sitter som på ritningen eller att det är uppenbart att en viss yta skall styras från en annan modul. Då är kommunikation viktigt.”Redan i detta skede av entreprenaden är vårt arbete med belysningsstyrning i full gång.


En annan uppskattad effekt kopplad till belysningsstyrning är den skena av armaturer som belyser ett konstverk i ljusgården som i sin tur högst upp pryds av ett glastak. Där är belysningen styrd av en utomhussensor för att ge rätt ljus på konstverket beroende på ljusförhållandena som kommer in genom glastaket.Konstverket hängande från taket i Ljusgården


Ett genomikföretag flyttar också in i ett laboratorium där vi ordnat belysningsstyrningen för att underlätta forskningsmiljön. På liknande sätt är det viktigt att få till en trevlig atmosfär i restaurangen K-märkt med rätt ljusstyrning på rätt plats.


”När vi arbetade visade sig att forskningsverksamheten var ljuskänslig. Standard är att belysning tänds relativt starkt och att en dimmer börjar med att öka styrka. Vi ändrade på hyresgästens önskemål att börja på 40%, att aldrig gå över 50% samt att alltid börja dimra nedåt.”


Läs mer om LIFE CITY på Atrium Ljungbergs hemsida: https://www.al.se/stadsutveckling/fardiga/hagastaden-life-city


Om ERTEK AB


ERTEK är ett Uppsalaföretag med Sverige som spelplan och Mälardalen som hemmamarknad. Vi arbetar helhjärtat med fastighetsautomation baserat på öppen standard.


Vi är specialiserade på fastighetsautomation och fokuserar på kundens behov och öppna system. Företaget bidrar till bättre driftsekonomi och minskning av energianvändning. Med teknik och kunnande i framkant är vårt mål att överträffa kundens förväntningar.


Vi deltar i hela byggprocessen, hela vägen från ren rådgivning till fastighetsägare och beställare, via projektering, till driftsättning och avprovning av kompletta lösningar. Vi gör dessutom underhållsåtaganden i driftskedet för fastighetsägare och driftorganisationer. Under de senaste 10 åren har vi genomfört över 1000 fastighetsautomationsprojekt.


Comentarios


bottom of page