top of page

"Jag är en 4x4 i all terräng" - Välkommen Daniel


Kreativ med nya idéer


Den som träffar Daniel slås snabbt av en sprudlande entusiasm i spansk stil som lätt smittar av sig. När det gäller att komma på nya idéer eller att med tillgängliga resurser lösa ett problem är verkligen Daniel på hemmaplan.


Daniel berättar att det stämmer både i det lilla och det stora. I det lilla berättar han om ett tidigare uppdrag där ett mindre företag ville stöpa om en tråkig källare till ett modernt kontor. Den plan de presenterade för Daniel var ambitiös och kostsam så Daniel frågade om det verkligen var värt att lägga de summorna på en hyrd lokal man inte på sikt skulle behålla. Istället kom han med förslag som visuellt lyfte rummen där ytskiktet på golven sågs över och befintlig armatur sänktes ner över borden. Det bidrog till en helt annan känsla och priset blev minst sagt ett annat.


I det stora är Daniel inte blyg att tänka nytt och utanför boxen. Något han brinner lite extra för är hur man på en plats kombinerar kunskapen i tekniska system och fingertoppskänsla i designarbetet. Det Daniel verkligen går igång på är utomhusmiljöer som till exempel villaträdgårdar eller parker där val av ljuskällor och dess placering bidrar till en viss ”belysningstemperatur”. Allt handlar om att få rätt känsla och värme.


Nyss från tjänst kopplad till solceller

I grunden är Daniel elektriker och kommer senast från en tjänst på ett bolag med fokus på solceller. När kollegorna tagit projektet genom faserna försäljning, projektering och montering återstod Daniels arbete med att driftsätta och avprova. Det kunde handla om allt från att koppla in panelerna till nätet och se över växelriktare till konfigurering och funktionskontroll.


”Jag gillade arbetet och har lärt mig mycket om ett nytt område precis som jag hoppas göra här på ERTEK. Det bästa i mitt arbete är kundkontakten. Ett exempel på en sådan situation är där det underlag man fått i förväg inte sällan skiljer sig från vad kunden berättar på plats. Att då vara kreativ och komma på lösningar är när jag trivs som bäst. Jag minns ett uppdrag där jag stannat bilen mitt ute i skogen framför en stuga. Det var mycket snö, minus 15 och så där mörkt som det bara är på vintern. Eftersom det varit långt att köra vile jag bli klar på samma dag. Den typ av utmaningar vill jag, med min elektrikerkompetens i grunden, ta mig an i min nya roll här på ERTEK. Jag hoppas få använda ny teknik ihop med min kreativitet.”


Daniel kliver hos oss på ERTEK in i rollen som tekniker inom fastighetsautomation där han nu ser fram emot att lägga mer programmeringskunskaper på de redan gedigna erfarenheterna inom installation.


Ett resurseffektivt mindset

Att Daniel är en händig person som arbetar med siktet på sina drömmar förstår man direkt när man ser Daniel arbeta. Det lyser till lite extra i ögonen när han pratar om att hitta smarta kostnads- och resurseffektiva lösningar som samtidigt ger ett gott resultat. Hans egna hem är ett exempel på det. Troligen ligger det i generna där släkten i Spanien byggde ett hus från grunden när Daniel var ung. Att så gott som varje helg under fyra års tid bidra som 12-åring med att lägga tegel, blanda betong, gräva rör och se allt från el till kakel komma på plats har tydligt format honom. Att också se hur familjen via kontakter knöt alla hantverksgrenar till bygget har i lika stor grad gjort detsamma när det gäller hans kommunikationsfärdighet.


Händighet i kombination med relationsbyggande summerar Daniel som person rätt väl. ”Det gör mig till en 4x4 i all terräng.” konstaterar han innan borren går igång igen för dagens uppdrag, en kabeldragning till ett brandspjäll.


Välkommen Daniel!


Om ERTEK AB

ERTEK är ett Uppsalaföretag med Sverige som spelplan och Mälardalen som hemmamarknad. Vi arbetar helhjärtat med fastighetsautomation baserat på öppen standard.


Vi är specialiserade på fastighetsautomation och fokuserar på kundens behov och öppna system. Företaget bidrar till bättre driftsekonomi och minskning av energianvändning. Med teknik och kunnande i framkant är vårt mål att överträffa kundens förväntningar.


Vi deltar i hela byggprocessen, hela vägen från ren rådgivning till fastighetsägare och beställare, via projektering, till driftsättning och avprovning av kompletta lösningar. Vi gör dessutom underhållsåtaganden i driftskedet för fastighetsägare och driftorganisationer. Under de senaste 10 åren har vi genomfört över 1000 fastighetsautomationsprojekt.


www.ertek.se

bottom of page