top of page

Anläggningen med extra allt

Uppdaterat: 7 nov. 2023


En villa med ett reservdieselaggregat och en styrcentral värdig en större bostadsrättförening är en spännande anläggning. Här finns fler skräddarsydda lösningar än på många andra ställen och ERTEKs team står redo.

Rutinerade tekniker och uppdragsledare som varit i branschen länge har sett de flesta typer av fastigheter och anläggningar. Då är det alltid härligt när det lyser till lite extra i kollegornas ögon när ERTEK nu arbetar med en lite ovanligare anläggning. Här är det nämligen extra allt som prydligt installerat skapar både möjligheter och utmaningar. Volymen kablar är enorm samtidigt som det finns utrymme för att skapa lösningar som standardanläggningar inte bjuder in till på samma sätt.

Uppdraget ERTEKs uppdragsteam är denna vecka i en större privatvilla. Uppdraget är i sin enkelhet hjärnkirurgi där teamet proaktivt ser över det mest centrala i styrningen av hela anläggningen. Det görs för att reservdelar inte längre finns till den många år tidigare då moderna anläggningen. Ett omfattande arbete av den här sorten mitt i ett oplanerat driftsstopp under fel årstid är inte att rekommendera. Därför har ERTEK föreslagit att minidatorerna, så kallade PLC, byts till en nyare modell. Det kan låta enkelt att bara flytta en kabel, i realiteten är det 600 plintar vilket medför att man måste arbeta mycket metodiskt. Kabeln ska först lossas från den äldre PLC-modellen, en dubbelkoll i kretsschemat här, en dubbelkoll på den nya PLCns punktnummer där, jämför det med plintnumret, sedan bläddra upp manualen för PLCn som för just denna modell ska jordas på ett alternativt sätt, osv. Mycket att hålla ordning på med andra ord.

Utmaningen i sammanhanget är just att olika hårdvaror kräver olika installation eller att vissa kablar är för korta för den nya installationsuppsättningen och därmed måste bytas i sin helhet. Kablarna är många och små i de trånga utrymmena där mänskliga fingrar lätt blir stora och klumpiga. Som tur är visar sig anläggningen vara mycket välgjord och teamet finner få fel som måste korrigeras. Även om kabelmängden ökar linjärt så tar det exponentiellt mer tid berättar teamet. För att sätta arbetet i perspektiv tog det tre hela dagar enbart för att göra det initiala bytet av PLC-uppsättningen.

Anläggningen Vad är det då för mätvärden som samlas in och vad är det för system som anläggningen styr. Anläggningen teamet dykt in i under detta uppdrag är först och främst en klimatanläggning som styr varmvatten, ventilation, temperatur, osv. Den lika stora centralen bredvid för smart belysning får bli en annan uppgift i framtiden. Uppdragsledare Jacobs arbete består mycket i att tillsammans med ägaren gå runt i fastigheten och ta reda på vad som fungerar mer eller mindre bra. Målet i uppdraget är att göra anläggningen mer energieffektiv. En så lätt justering som att minska aktiviteten på en pump och höja den på en annan kan ha stor effekt.

När det gäller varmvattenanläggningen omfattar det tappvatten, golvvärme, radiatorer, pool, jacuzzi, en halkbekämpande slinga på uppfarten, m.m. Ett exempel är att det finns temperatursensorer i varje rum varefter golvvärmen automatiskt justeras. Ett annat exempel på sensorer är i en pumpgrop där det finns tre ”vippor” på olika höjd. Om vattennivån når den nedersta vippan skickas ett mindre prioriterat larm, så kallat B-larm, till centralen. Detsamma gäller för mittenvippan men om nivån når den övre skickas ett A-larm som t.ex. också kan skickas vidare direkt till ägarens mobil.

Flitens lampa lyser. Teamet är mån om att arbetet med kablarna i centralen skall vara visuellt tilltalande. Det ser alla som en självklarhet i en professionell leverans. Robert har med nöjd röst just tagit tag i vattenpåfyllningssystemet för poolen där ny och gammal teknik behöver mötas. Jacob är teknikerna behjälpliga i att se över datorfilerna i hur ventilationen ska cirkulera samtidigt som han förbereder en övergripande rapport till kunden så denne kan följa hur arbetet går framåt.

Om ERTEK ERTEK är ett Uppsalaföretag med Sverige som spelplan och Mälardalen som hemmamarknad. Vi arbetar helhjärtat med fastighetsautomation baserat på öppen standard.

Vi är specialiserade på fastighetsautomation och fokuserar på kundens behov och öppna system. Företaget bidrar till bättre driftsekonomi och minskning av energianvändning. Med teknik och kunnande i framkant är vårt mål att överträffa kundens förväntningar.

Vi deltar i hela byggprocessen, hela vägen från ren rådgivning till fastighetsägare och beställare, via projektering, till driftsättning och avprovning av kompletta lösningar. Vi gör dessutom underhållsåtaganden i driftskedet för fastighetsägare och driftorganisationer. Under de senaste 10 åren har vi genomfört över 1000 fastighetsautomationsprojekt.

Commentaires


bottom of page