Fastighetsautomation baserat på öppen standard


Ertek är ett Uppsalaföretag med Sverige som spelplan och Mälardalen som hemmamarknad. Vi arbetar helhjärtat med fastighetsautomation baserat på öppen standard.
Vi är specialiserade på fastighetsautomation och fokuserar på kundens behov och öppna system. Företaget bidrar till bättre driftsekonomi och minskning av energianvändning. Med teknik och kunnande i framkant är vårt mål att överträffa kundens förväntningar.
​​​​​​​
Företaget har ca 10-talet anställda och grundades 2004, ägs och drivs av Erik Andersson, Uppsala.

Vi deltar i hela byggprocessen, hela vägen från ren rådgivning till fastighetsägare och beställare, via projektering, till driftsättning och avprovning av kompletta lösningar. Vi gör dessutom underhållsåtaganden i driftskedet för fastighetsägare och driftorganisationer.

Under de senaste 10 åren har vi genomfört över 1000 fastighetsautomationsprojekt. Denna erfarenhetsbank gör oss till en av de störst i KNX-Sverige, en marknad som utan tvekan växer.